Dere som søker nye lokaler kan se her

__________________________________________________________________________________________________________

I femte etasje har vi 4 øvingslokaler, ett studio, fem atelieer, fire kontorer og ett verksted.

Ingen av lokalene er per i dag ledige, men noen av øvinglokalene har ledige enkeltøvinger feks fra 17:00 til 20:00, eller 20:00 til 23:00 alle dager. Se øvingskalenderen her