Dere som søker nye lokaler kan se her

__________________________________________________________________________________________________________

I andre etasje har vi syv atelieer og ett arkitektkontor.

Ingen av lokalene er per i dag ledige.